ИСТОРИЯ

  Започнахме дейността си като малка фирма с няколко високо квалифицирани спедитори. Много скоро се наложихме на пазара като перфектен транспортен партньор и митнически агент. В момента дружеството работи в състав от 12 спедиторски и митнически агенти, и 6 човека, ангажирани с административна, правна, счетоводна и техническа дейности.

   Ето някои от професионалните постижения през изминалите години:


     - В началото на 1992 г. бяхме е първата частна фирма извършваща спедиция на корабни партиди товари в пристанищата на Варна;


   - През 1992-93 г. заедно с една от водещите фирми за корабно агентиране във Варна, организирахме и оперирахме първата Българо-Руска контейнерна линия със собствени контейнери, между Варна и Таганрог;


  - През 1994-96 г. беше митнически агент и логистичен партньор на "Ровър Груп - България" при осъществяването на първата голяма чуждестранна инвестиция във Варненския регион - завода за производство на леки коли "РОУВЪР", както и за последвалото им производство;


     - В периода 1996 - 1998 г. бяхме назначени за портови агент на контейнерната линия "DSR-Senator Lines" за България, и в продължение на две години работихме активно за налагането на тази неголяма в световен мащаб линия на Бъларския фрахтов пазар;


     - През 1997г. участвувахме и спечелихме конкурса организиран от "Главно управление Държавен резерв и военно-временни запаси" за спедиторско обслужване и логистично обслужване на товарите им и две години бяхме техни спедитори;


      -През 1999г. "Девня Цимент", току що закупен от "Italcementi Group", ни избра за един от своите митнически агент по вноса на вносни суровини, съоръжения и др., и спедитор по износа на корабни партиди насипен и пакетиран цимент, което ползотворно сътрудничество продължава и до днес;


     - През 2000г. "Нафтекс България Холдинг" АД току що закупил най-големия дистрибутор на горива у нас "ПЕТРОЛ" АД, ни избра за митнически агент и косултант по вноса на горива, смазочни материали, съоръжения и др., през Пристанищата на Варна, Бургас и Сомовит, което ползотворно сътрудничество продължава и до днес;


      -От 2001г. сме митнически агент и спедитор на първия частен кораборемонтен завод "Делфин 1 - Морска Техническа Групировка" намиращ се на северния бряг на Варненското езеро до Пристанище Леспорт;


    - От 2003г. чрез дъщерното ни дружество "БУЛФЕРИ" ООД оперираме собствен парк от автомобилни композиции с които извършваме вътрешен и международен транспорт.;


    - От 2004г. сме спедитор на "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД гр.Перник за всички техни товари през пристанищата на гр.Варна.

Loading

Новини